beoordeeld
Beoordeeld door: varlack
24 november 2020
Beoordeeld door: Kiffer Losiabaar
28 december 2020
Ik eil graag eeten wanneer de HBO opleidingen starten. En zij. Er ook deeltijd opleidingen?
Beoordeeld door: Martin Rode
19 februari 2021
(deutsch weiter unten... / english follows below...) Toen ik in 2017 naar Curaçao kwam, koos ik Peter Muller als mijn belastingadviseur voor mijn privé- en zakelijke aangelegenheden. Na een jaar moest ik erachter komen dat hij vanaf het begin onzorgvuldig, onprofessioneel en onjuist had gewerkt. Het begon met het vergeten van afspraken en het simpelweg vernietigen van originele documenten. Toen ik de eerste boetes voor te late belastingaangifte van de belastingdienst kreeg en wat onderzoek deed, kwam er steeds meer wangedrag aan het licht, waaruit blijkt dat de heer Muller duidelijk geen echt goed gefundeerde kennis heeft van het belastingstelsel op Curaçao. Aan de ene kant was zijn aanvankelijke advies amateuristisch en fout, aan de andere kant kost het corrigeren van zijn vele fouten mij nu duizenden gulden aan bijbetalingen en extra kosten door een professionele belastingadviseur. Ik kan je alleen maar aanraden om uit de buurt van deze amateur te blijven. (translated by Google) ----- When I came to Curaçao in 2017, I chose Peter Muller as my tax advisor for my private and business matters. After a year I had to find out that he had worked negligently, unprofessionally and incorrectly from the start. It started with forgetting appointments and simply destroying original documents. When I received the first fines for late tax returns from the tax office and I did some research, more and more misconduct came to light, which shows that Mr. Muller obviously has no really well-founded idea of the tax system on Curaçao. On the one hand, his initial advice was amateurish and wrong, and on the other hand, the correction of his many errors now costs me thousands of guilders for penalties and additional costs for a professional tax advisor. I can only recommend you to stay away from this amateur. ------ Als ich 2017 nach Curaçao kam, wählte ich Peter Muller als meinen Steuerberater für meine privaten und geschäftlichen Angelegenheiten. Nach einem Jahr mußte ich leider feststellen, dass er von Anfang an nachlässig, unprofessionell und fehlerhaft gearbeitet hat. Das fing damit an, dass er Termine vergessen und Originalurkunden einfach vernichtet hat. Als mir dann vom Finanzamt die ersten Strafzahlungen für verspätete Steuererklärungen in Haus flatterten und ich etwas recherchierte, kamen mehr und mehr Verfehlungen zum Vorschein, die belegen, dass Herr Muller offensichtlich keine wirklich fundierte Ahnung von dem Steuersystem auf Curaçao hat. Zum einen war seine anfänglich Beratung dilettantisch und falsch und zum anderen kostet mich die Korrektur seiner vielen Fehler nun tausende von Gulden für Nachzahlungen und Zusatzkosten für eine professionelle Steuerberaterin. Ich kann Ihnen nur empfehlen einen großen Bogen um diesen Amateur zu machen.
Beoordeeld door: Lila
21 februari 2021
Mi tin mester wasmachine full autom. 10 kilo pariba. Por ta beschadig nobo. Basta ta traha perfect
Beoordeeld door: Leandra Chakoetoe
21 februari 2021
Boso ta bende e puiru Jordana 107..
Beoordeeld door: august suart
23 maart 2021
een boek van avi 9 over don bosco
44 | 45 | 46 | 47 | 48