Wijzig Record
Vereniging Medische Specialisten Curaçao
Adresgegevens:
Mauritslaan 1
Curaçao

Contactgegevens:
Telefoon: 736-5400
Fax: 736-5400

Website: www.specialistencuracao.com/


Gemiddelde waardering:

Geef uw mening


Op initiatief van een aantal medisch specilalisten werd op 30 oktober 1984 de Vereniging Medisch Specialisten Curaçao (VMSC) opgericht. Alle medisch specialistische diciplines zijn binnen de VMSC vertegenwoordigd.

De doelstelling heeft verschillende aspecten.
Ten eerste zet de VMSC zich in om de geneeskunst en de volksgezondheid van de Nederlandse Antillen en in het bijzonder op Curaçao te bevorderen. Er wordt gestreefd naar een optimale medisch specialistische behandeling en verzorging van patiënten. De VMSC heeft ook de taak de belangen van de leden te behartigen en de leden te vertegenwoordigen tegenover overheidsinstanties, particuliere instellingen en andere derden.

De VMSC tracht dit doel middels verschillende trajecten te bereiken.
Zo wordt steun verleent en voorlichting gegeven aan degenen die de praktijk van medisch specialist uitoefenen. De medische ethiek en de medische wetenschap worden onder de leden bevordert. Ook voert de VMSC besprekingen en onderhandelt zij met derden namens de leden bijvoorbeeld om te komen tot collectieve overeenkomsten voor de leden. De VMSC streeft er verder naar goede relaties te onderhouden met organisaties die soortgelijke of aanverwante doelstellingen nastreven. Hierbij worden alle wettige middelen die het doel dienstig kunnen zijn aangewend.
De VMSC is van mening en gaat ervan uit dat de kwaliteit van zorg aan de bevolking van Curacao gelijkwaardig moet zijn aan die in de rest van het Koninkrijk.

Openingstijden
Betaalwijze

Rating & review