Wijzig Record
OTC Opleiding & Trainingen
Adresgegevens:
Schottegatweg Oost 82-84
Curaçao

Contactgegevens:
Telefoon: 461-8882
Fax: 461-8877

Website: www.otcschool.com/


Gemiddelde waardering:

Geef uw mening


OTC is ontstaan uit een visie van enkele docenten en een dringende noodzaak n.l. dat er op de Antillen de mogelijkheid geschapen moest worden om goed beroepsonderwijs te volgen op een kwalitatief hoog niveau.

Door de landsverordening SBO is het beroepsonderwijs op de Antillen geherstructureerd en loopt ongeveer parallel met het MBO in Nederland.

OTC is er trots op ook een steentje bij te dragen aan de beroepsvorming van de Antilliaanse jeugd op Curaçao tot middenkader functionarissen of specialisten.

Het primaire doel is dat jongelui op eigen bodem goed onderwijs kunnen volgen en niet op jeugdige leeftijd naar het buitenland hoeven te gaan voor MBO studies.

Na je studie kun je opgenomen worden in het arbeidsproces hier te lande of, indien je dat wenst, verder studeren aan welke H.B.O. dan ook, hier of in Nederland.

De opleidingen die wij aanbieden zijn hoog gewaardeerd door het bedrijfsleven. Je wordt breed geschoold. Je vindt zeker een baan hier op Curaçao of elders in de Antillen of in het buitenland.

De docenten zijn bekwaam, bevoegd en enthousiast om je kennis, inzicht, vaardigheidheden en beroepshoudingen aan te leren. Zij zijn zich bewust van wat er speelt in de samenleving en geven meer dan wat er van hen verwacht wordt. Je bent dus goed terecht bij OTC.

Openingstijden
Betaalwijze

Rating & review